1. Iberdrola

-Fecsa endesa

Segons Resolució ECF/4548/2006, de 29 de sesembre. Publicat en el DOGC, amb Núm. 4827 el 22702/2007.