Título

Errores frecuentes en la transcripción de la información, con perjuicios para los potenciales abonados

 

 

 

 

Reclamació d'abonament dinerari debut a un més que possible error en l'establiment del contracte de subministrament elèctric, per part de la comercialitzadora i possiblement, també, de la distribuïdor
En donar d’alta la instal·lació, Endesa Distribución Eléctrica SLU, va instal·lar un comptador detelegestió – tal com indica la norma vigent*-; així doncs el ICP –de 30 A, ja era redundant. Per tant, la protecció per sobrecàrregues queda integrat en el propi comptador -funció d'ICP intern
*: “RD 1110/2007, de 24 d’agost”, i “Ordre ITC/3860/2007 de 28 desembre”
Instància-reclamació sobre tarifes elèct[...]
Documento Adobe Acrobat [72.0 KB]